Centrum vzdelávania a hodnotenia

Agresa:Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Meno:doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD.
E-mail:eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefóny:02 /209 25 637
Fax: