Deň otvorených dverí v Chránenej dielni Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

04.06.2014

Gréckokatolícka Charita Prešov a Úrad  vlády Slovenskej republiky Vás pozývajú na Deň otvorených dverí v zariadení Chránená dielňa Domu sv.Anny v Starej Ľubovni, ktorý sa bude konať vo štvrtok  5. júna 2014  od 9.00 do 12.00 hodiny  na Letnej ul. č. 7.  Klienti zariadenia  - deti so zdravotným postihnutím  - predvedú svoju šikovnosť pri tkaní kobercov, výrobe sviečok alebo  keramických dekoračných predmetov.  Súčasťou podujatia bude aj prezentácia poskytovaných služieb a návšteva zariadenia podporovaného bývania a simulovanej domácnosti. 
 
Materiálno-technické vybavenie zariadenia, doprava pre klientov, zdravotné služby a sociálne služby pre klientov, ako aj permanentné  vzdelávanie zamestnancov sú  podporované   sumou 1,047 miliónov eur v rámci  projektu  Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa, v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády SR.
 
Chránená dielňa Domu sv.Anny je unikátnym príkladom aktivít  podporovaného zamestnávania a bývania s cieľom uplatniť na trhu práce znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.  Za dva roky bolo osobne  oslovených 95 podnikateľských subjektov a v regióne  s 13,8% mierou nezamestnanosti sa podarilo zamestnať 8 osôb so zdravotným postihnutím. Počas dvoch rokov bolo vďaka projektu pripravených  21 osôb so zdravotným postihnutím na podporované zamestnávanie.  Pri výrobe vlastných výrobkov v chránenej dielni čerpajú klienti inšpiráciu z regionálnych  tradicií. Okrem toho poskytujú rôzne  služby ako   pranie, mangľovanie či upratovanie. Intenzívne sa  rozvíja spolupráca  so spoločnosťami formou outsourcingu.
 
Dom sv. Anny zabezpečuje aj podporované bývanie, tzv. simulovanú domácnosť;  vyčlenilo dve bytové jednotky, ktoré budú poskytovať podporované  bývanie pre 4 osoby so zdravotným postihnutím. Program simulovanej  domácnosti bol ponúknutý  11 plnoletým osobám so zdravotným postihnutím. Bývanie bude realizované pod odborným dohľadom sociálneho pracovníka. Víziou tejto služby je nielen poskytnúť ľuďom so ZP bývanie, ale aj naučiť ich žiť vo vlastnej domácnosti, hospodáriť s financiami, starať sa o svoje zdravie, po práci si organizovať voľný čas a postupne prevziať svoju časť zodpovednosti za chod domácnosti s minimálnou asistenciou.
 
Všetky tieto aktivity  budú postupne prechádzať na viaczdrojové financovanie, aby si zabezpečili fungovanie aj po ukončení projektu. Deťom a mladým ľuďom v Chránenej dielni Domu sv. Anny je  v súčasnosti poskytovaná  špičková ambulantná starostlivosť podľa najnovších štandardov obohatená o skúsenosti švajčiarskeho partnera Stiftung Wagerenhof Uster.  Do zariadenia sú z celého okresu Stará Ľubovňa dopravované špeciálnou dopravnou službou.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu počas tohoročného Dňa otvorených dverí!
 
Gréckokatolícka Charita Prešov
www.gkcharita-po.sk

Úrad vlády SR
www.swiss-contribution.sk
www.vlada.gov.sk

Deň otvorených dverí v Chránenej dielni Domu sv. Anny v Starej Ľubovni

Späť na fotogalériu
 

15109