Dnes sa na Úrade vlády SR diskutovalo aj o meraní efektívnosti a produktivity

11.03.2020

V stredu 11. marca 2020 sa od 11.tej hodiny v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo stretnutie s profesorom Mikuláša Luptáčika  na tému:  Meranie efektívnosti a produktivity v multisektorálnych ekonomických systémoch.  Jeho cieľom  bolo poukázať na to, ako zmena v efektívnosti výroby a technologické procesy ovplyvňujú produktivitu priemyslu, vplývajú na kapitál či nízko kvalifikovaných pracovníkov.

Profesor Mikuláš Luptáčik žije a pôsobí v Rakúsku od roku 1968, najprv na Technische Universität Wien a neskôr na Wirtschaftuniversität Wien, kde má v súčasnosti štatút emeritného profesora. Donedávna tiež pôsobil ako dekan Národohospodárskej Fakulty na EUBA  a v minulosti bol predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti, v ktorej  pôsobí ako aktívny člen.   Považuje sa za autoritu na operačný výskum a matematickú ekonómiu. O dnešnom stretnutí hovorí: „Pre vývoj ekonomiky nie je dôležité iba kolísanie hrubého domáceho produktu, ale i meranie potenciálu ekonomiky vzhľadom na jej produkčné možnosti. Moderná metodika merania efektívnosti a produktivity umožňuje identifikovať potenciály zvýšenia ekonomickej výkonnosti a poskytnúť hospodárskej politike podklady pre dosiahnutie udržateľného ekonomického rastu.“

Jan Fidrmuc, Inštitút pre stratégie a analyzy ÚV SR: “ V súčasnej dobe Slovensko, ako aj ostatné európske krajiny, zaznamenávajú pokles produktivity. Na to, aby sme vedeli tento process analyzovať a navrhovať riešenia, je dôležité produktivitu spoľahlivo a presne merať. Touto otázkou sa zaoberá tiež novovytvorená Národná rada pre produktivtu, ktorá spolu s ISA v súčanosti finalizuje tohoročnú Správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska. Prezentácia profesora Luptáčika bola preto pre nás nanajvýš relevantná a akutálna a sme mu vďační, že si našiel na návštevu u nás čas.”

Úrad vlady SR
www.vlada.gov.sk
www.isa.vlada.gov.sk
27387