Eduard Heger: Britská Nesta môže byť inšpiráciou pre Slovensko

07.03.2022

V rámci pracovnej cesty do Londýna dnes predseda vlády SR Eduard Heger navštívil inovačnú nadáciu Nesta, ktorá spolupracuje s britskou vládou a samosprávami pri zavádzaní inovatívnych riešení v oblasti sociálnej mobility, zdravotníctva či udržateľného rozvoja. „Agentúra Nesta na jednej strane pomáha vláde fungovať inovatívnejšie, na druhej strane ukazuje, že aj vláda môže byť hnacím motorom inovácií,“ uviedol premiér Eduard Heger.

Úlohou nadácie Nesta je prostredníctvom pilotného testovania overiť inovatívne riešenia spoločenských a ekonomických problémov. Využíva na to expertízy v rôznych oblastiach inovačnej a technologickej politiky a dátové analýzy. Vďaka týmto informáciám má vláda k dispozícii nástroj, ako svoje verejné politiky v zdravotnej či sociálnej oblasti nastaviť a využívať efektívne. „Slovensko stojí na prahu veľkých reforiem a chceme, aby boli v prospech našich občanov. Pri zavádzaní reforiem chceme postupovať čo najefektívnejšie, preto sme prišli priamo sem, aby sme sa inšpirovali modelom, ktorý už roky dobre funguje v praxi,“ ozrejmil Eduard Heger.

Príkladom pre Slovensko môže byť program Open Jobs, v rámci ktorého nadácia Nesta mapuje možnosti nového uplatnenia zamestnancov dotknutých automatizáciou v priemysle. Tvorcom vládnych politík, týkajúcich sa trhu práce či vzdelávania, dáva do pozornosti nástroje na identifikáciu špecifických zručností, ktoré budú potrebné pri zmene dopytu na trhu práce. Vďaka zmenám v učebných osnovách tak na trh práce budú vstupovať absolventi pripravení na nové podmienky a existujúci zamestnanci budú mať možnosť získať takú rekvalifikáciu, aby sa na pracovnom trhu dokázali uplatniť tiež.

Na stretnutí sa spolu s predsedom vlády zúčastnili aj zástupcovia sekcie výskumu, vývoja a inovácií Úradu vlády SR. Keďže sekcia je centrálnym koordinačným orgánom pre inovačnú politiku Slovenska a tiež implementačným orgánom pre komponent 9 plánu obnovy - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií, jedným z cieľov návštevy bolo oboznámiť sa s metódami a postupmi, využívanými nadáciou Nesta a inšpirovať sa nimi pri reformných zámeroch v oblasti inovácií na Slovensku.
29196