Eduard Heger: Trend demografického vývoja Slovenska je jasný, na nárast počtu seniorov sa pripravujeme už dnes

03.11.2021

Predseda vlády SR Eduard Heger dnes navštívil Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický v Košiciach. S jeho predstaviteľmi diskutoval o poskytovaní zdravotnej starostlivosti seniorom, pretože počet klientov v domovoch sociálnych služieb bude neustále narastať.
 
Rastúci počet seniorov si vyžiada zabezpečenie adekvátnej starostlivosti, ktorú ľudia vo vyššom veku potrebujú. Miest v zariadení pre seniorov nebude dostatok, to vieme už dnes. Zároveň nie je možné, aby sa o seniorov starali ich príbuzní v produktívnom veku, ktorí môžu pracovať a vytvárať hodnoty. Ako povedal predseda vlády, preto už dnes pripravujeme systém tak, aby bolo možné vytvárať miesta pre geriatrickú starostlivosť.
 
Demografický vývoj berie do úvahy aj Plán obnovy a odolnosti SR. Za sumu 193 miliónov eur vznikne 130 ambulantných sociálnych zariadení a 96 nových pobytových sociálnych zariadení.
 
Pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov v budúcnosti je podľa premiéra nevyhnutné komunikovať so zariadeniami, ktoré túto starostlivosť poskytujú. „Tieto zariadenia najlepšie vedia, aké problémy ich trápia a čo je potrebné zlepšiť a zefektívniť. Pripomienky dôkladne analyzujeme a vylepšenia neskôr zapracujeme do pravidiel pre tvorbu nových zariadení,“ uviedol Eduard Heger.
 
Populácia na Slovensku kontinuálne starne. Kým v roku 2002 na našom území žilo 634 000 obyvateľov nad 65 rokov, minulý rok to už bol takmer milión obyvateľov. Podľa výpočtov OECD do roku 2050 stúpne pomer medzi obyvateľmi v dôchodkovom veku a produktívnom veku z 24 % na 54 %, čo predstavuje štvrtý najvýraznejší rast v rámci OECD. Veľmi podobné hodnoty uvádza aj prognóza Eurostatu.
 
Pripájame aj ilustračné zábery: https://we.tl/b-Vz1XImVlRV.
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
 
28928