Granty pre mimovládne organizácie na projekty proti korupcii

11.05.2017

„Som absolútne rozhodnutý formovať aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami také pravidlá a podmienky, ktoré budú vytláčať korupciu na okraj spoločenského života,“ vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii predseda vlády SR Robert Fico. Práve od dnes, 11. mája 2017, sa môžu mimovládne a neziskové organizácie v dvoch výzvach uchádzať o granty z operačného programu Efektívna verejná správa v celkovej výške 15 miliónov eur. Ide o ďalšiu z iniciatív vlády v súvislosti s bojom proti korupcii.

Prvá výzva má názov Tvorba lepšej verejnej politiky, boj proti korupcii a podpora transparentnosti vo verejnej správe. Alokovaných v nej je 8 miliónov eur. Minimálna suma, ktorú môžu organizácie získať,  je 100 000 eur, maximálna 400 000 eur. Spolufinancovanie je nastavené na úroveň 5 %. Druhá výzva, v ktorej je alokovaných 7 miliónov eur, je zameraná na prehĺbenie občianskej informovanosti a participácie občanov na verejných politikách.

„Verím, že mimovládne neziskové organizácie predložia v boji proti korupcii projekty, ktorých uplatnenie v praxi nám umožní zlepšiť a zefektívniť rozhodovacie procesy a zároveň umožní zapojiť do týchto procesov čo najširšiu občiansku verejnosť,“ povedal premiér Robert Fico.

Tlačová konferencia premiéra SR R. Fica, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti M. Giertla a riaditeľa odboru OP Efektívna verejná správa sekcie európskych programov MV SR S. Arbeho o vyhlásení historicky prvej výzvy na čerpanie eurofondov pre mimovládne organizácie22241