> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Ján Kubiš


minister zahraničných vecí
od 4. 7. 2006 do 26. 1. 2009

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ján Kubiš sa narodil 12. novembra 1952 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1976 na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. V rokoch 1976 - 1992 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSFR a počas rokov 1993 - 1994 pôsobil ako veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách. V rokoch 1994 - 1998 pôsobil ako riaditeľ Centra OBSE pre prevenciu konfliktov. V rokoch 1999 - 2005 zastával funkciu generálneho tajomníka OBSE a od roku 2005 pôsobí v Bruseli ako osobitný predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu.