> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Jozef Zlocha


minister životného prostredia Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ministerstvo životného prostredia SR

sa narodil 6. júna 1940 v Lysej pod Makytou, okres Považská Bystrica. Študoval na Baníckej fakulte v Košiciach a Bansko-geologickej fakulte v Ostrave. Štúdium ukončil v roku 1963. Po ukončení štúdia pracoval v Geologickom prieskume, Spišská Nová Ves. Venoval sa problematike vyhľadávania a prieskumu nerastných surovín a neskôr aj stavu životného prostredia v regiónoch s intenzívnou baníckou činnosťou. V rokoch 1975-1985 sa zúčastnil krátkodobých expertíz pri hodnotení surovinových zdrojov v Maďarsku, Juhoslávii, Grécku a v Benine. Poznatky z výsledkov výskumných a geologicko-prieskumných prác publikoval v odborných časopisoch.

V prvých slobodných voľbách v roku 1990 ho zvolili za poslanca Federálneho zhromaždenia. Kandidoval za Verejnosť proti násiliu. Dva roky pracoval vo Výbore pre životné prostredie vo funkcii tajomníka. Podieľal sa na príprave zákonov o životnom prostredí, osobitne sa venoval problémom energetiky a jej dosahov na životné prostredie, zainteresovaný bol aj na riešení otázok súvisiacich s dostavbou Vodného diela Gabčíkovo a s atómovou energetikou.

Vo voľbách v roku 1992 kandidoval za Hnutie za demokratické Slovensko. V rokoch 1992-1994 bol ministrom životného prostredia Slovenskej republiky. V roku 1994 ho zvolili do Národnej rady SR za HZDS.

Záľubou Ing. Zlochu je šport a kultúra. Ovláda jazyk ruský a čiastočne i francúzsky. Je ženatý a má dvoch synov - Mariána a Jozefa.