Kandidátov na členov Rady ÚVO verejne vypočuje komisia už na budúci týždeň

09.08.2018

V utorok, 14. augusta 2018 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Osem  kandidátov, ktorí splnili podmienky výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Rady ÚVO, v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje  odborná hodnotiaca komisia.  Jej členmi sú  okrem zástupcov ÚVO či Úradu vlády  SR a ZMOSu aj zástupca SAV, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, protikorupčnej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law) a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
 
Verejného vypočutia sa zúčastnia títo kandidáti:
Daša Paláková, Ľubomír Gašparík, Július Kováč, Silvia Ébrey Krakovská, Ľubica Rodinová, Miroslava Mužíková, Svetlana Gavorová a  Andrej Holák.

Úrad vlády SR zverejní mená komisiou odporučených  kandidátov na schválenie vládou SR po ukončení verejného vypočutia a jeho vyhodnotení odbornou hodnotiacou komisiou.

Dvaja noví členovia Rady ÚVO  po ich schválení vládou SR nahradia dvoch doterajších členov, ktorým k 27. septembru 2018 končí funkčné obdobie v Rade ÚVO.

Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty sú zverejnené na: http://www.vlada.gov.sk/kandidati-na-clena-rady-uradu-pre-verejne-obstaravanie/.

Účasť verejnosti a médií je voľný.

Kontakt:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
24607