Kandidátov na predsedu ÚVO verejne vypočuje vláda SR v stredu 30. augusta

24.08.2017

Úrad vlády SR v súvislosti s verejným vypočutím kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  vládou SR oznamuje, že verejné vypočutie sa uskutoční v stredu  30. augusta 2017 o 9.00 h v zasadačke vlády SR v novej budove Úradu vlády SR. Na verejnom vypočutí sa budú môcť zúčastniť  médiá a verejnosť priamo v zasadačke do naplnenia jej kapacity,  ako aj v miestnostiach vyhradených pre tento účel s možnosťou sledovať verejné vypočutie na veľkoplošnej obrazovke.

Návrh kandidáta na predsedu ÚVO, ktorý vzíde z verejného vypočutia vládou SR, bude predložený na najbližšie rokovanie Národnej rady SR.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22639