Leto, deti, les rovná sa Lesný tábor

29.06.2016

V Horskom rekreačnom stredisku Drienica, v hoteli Javorná sa v dňoch 04.-11. júla 2016 stretnú deti z Ukrajiny, Nórska a Slovenska, ktoré budú účastníkmi Lesného tábora. Cieľom tohto medzinárodného podujatia je poskytnúť 40 deťom a 10 dospelým priestor pre vzájomné spoznanie sa, nadviazanie nových priateľstiev, spoznanie špecifík lesníckej práce, lesa ako jedinečného ekosystému a krás slovenskej prírody. Dorozumievacím jazyk je angličtina. Aktivity tábora sú realizované certifikovanými lesnými pedagógmi. Lesný tábor pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC Zvolen) v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013), ktorý je podporený z grantov Nórskeho finančného mechanizmu – správcom programu Cezhraničnej spolupráce  je Úrad vlády SR.

V prvý deň pobytu v tábore predstavia deti svoje krajiny počas medzinárodného kultúrneho večera v krátkych prezentáciach hneď po interaktívnom zoznámení sa a spoznaní sa. S využitím aktivít lesnej pedagogiky je program v ďalších dňoch postavený na predstavení  lesníckej práce,  lesa ako spoločenstva so všetkými vzťahmi a väzbami v ňom a vytváraní či posilnení pozitívneho vzťahu k lesom a prírode. Nebudú chýbať ani zážitkové hry, športové aktivity, tanečný a spevácky večer, „opekačka“, jazda na koňoch, nočná hra či hľadanie pokladu. Deti si osvoja i zásady prvej pomoci v lesnom prírodnom prostredí. Súčasťou tábora sú dva fakultatívne výlety, počas ktorých navštívia Spišský hrad, Štrbské pleso, Vyhliadkovú vežu Hradová v Košiciach a taktiež partnerov projektu – Pro Populo Poprad, s.r.o. a Mestské lesy Košice, a.s.

Projekt Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC, CBC01013) sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Cieľom je zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
 
Koordinátorom projektu je Národné lesnícke centrum. Partnermi projektu sú  Mestské lesy Košice a.s.,  PRO POPULO Poprad, s.r.o.,  Spojená škola - SOŠ lesnícka v Prešove,  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  FORZA - Ahenstvo spryiannia stalomu rozvytku Karpatskoho rehionu, Natsionalnyi pryrodnyi park “Zacharovanyi krai”, Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva,  Skogbrukets Kursinstitutt.
 
Viac informácií o projekte na www.forsoc.org alebo na https://www.facebook.com/forsoc.eu/
 
Kontakt a informácie:         
 
Veronika Jaloviarová                                               Tatiana Kmecová
jaloviarova@nlcsk.org                                             tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
045/5202 216                                                         +421 915 984 227
 
Národné lesnícke centrum
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
 
20708