Mobilný automobil pomôže účinnejšie likvidovať požiare v ťažkom teréne

17.10.2016

Dnes od skorého rána prebieha na Donovaloch taktické cvičenie so zriadením riadiaceho štábu zamerané na precvičenie súčinnosti Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov obcí, zložiek IZS pri likvidácii požiaru v ťažko prístupných miestach a terénoch. Počas taktického cvičenia je nasadené aj veliteľsko-štábne vozidlo, ktoré už dnes slúži ako pracovisko riadiaceho štábu.
 
Vozidlo bolo obstarané vďaka projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Slovenskej republiky, realizovaného v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Cieľom projektu bolo zlepšiť úroveň pripravenosti SR v oblasti zavádzania riadenia záchranných síl a prostriedkov integrovaného záchranného systému pri zásahoch v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou, technologickou haváriou alebo inou katastrofou.
 
Vďaka projektu mohlo byť tiež vyškolených 27 príslušníkov HaZZ pre zásahy v mimoriadnych situáciách v cestných a železničných tuneloch, 10 pracovníkov KCHL v oblasti civilnej ochrany, ako aj 28 príslušníkov Policajného zboru SR a 14 psovodov združenia kynológov  v oblasti záchranárstva.
 
Dnešné taktické cvičenie potrvá do 15.00 hodiny.
 
Úrad vlády SR – Odbor riadenia a implementácie ŠFM
www.vlada.gov.sk
www.swisscontribution.sk
21265