Na podujatí Hľadanie koreňov sa bude diskutovať o národnostnej a kultúrnej identite

14.10.2014

Október je mesiacom úcty k starším a už pravidelne sa do podujatí organizovaných pri tejto príležitosti Magistrátom hlavného mesta Bratislavy zapája Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úrad vlády SR moderovanou diskusiou s kultúrnym programom pod názvom Hľadanie koreňov. Podujatie sa uskutoční v piatok, 17.októbra 2014 o 13.30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a spolu s primátorom Bratislavy  Milanom Ftáčnikom ho otvorí poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková.          
    
Diskusné fórum sa bude venovať najmä téme hľadania kultúrnej a etnickej identity v seniorskom veku v kontexte medzigeneračného dialógu – veď najmä starí rodičia či prarodičia sú piliermi, o ktoré sa národnostná kultúra opiera, sú tými, ktorí zachovávajú jazyk a tradície príslušníkov tej ktorej národnostnej menšiny a dokážu ich vštepiť svojim deťom či vnúčatám. Počas fóra sa predstavia významné osobnosti z radov príslušníkov národnostných menšín, ktorí predstavia svoje špecifiká a  prínos k rozmanitosti kultúrneho, spoločenského aj umenovedného života nielen v Bratislave, ale v rámci celého Slovenska. Diskusia sa dotkne otázok spätých s  hľadaním a nachádzaním svojich koreňov, tak  dôležitých pre každého človeka nielen v seniorskom veku a nielen príslušníka tej ktorej národnostnej menšiny. Zaujímavý bude pohľad obyvateľov Bratislavy, nositeľov aj prijímateľov multikultúrnych hodnôt a tradícií.

Program podujatia spestria vystúpenia  umeleckých národnostných súborov: napríklad Tanečnej skupiny Veselje bulharskej národnostnej menšiny, Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka ukrajinskej národnostnej menšiny, Singende Omas alebo Spievajúce staré mamy  nemeckej národnostnej menšiny, ako aj skupiny Čunovski bećari chorvátskej národnostnej menšiny, ktoré predstavia svoje hudobné a tanečné tradície.
 
Vstup na podujatie je voľný.

Srdečne Vás pozývame!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk

16157