Na pracovnom obede sa na Úrade vlády SR zišli predsedovia VÚC

20.04.2015

Ten, kto financuje školu, musí mať aj väčšiu mieru právomocí pri menovaní riaditeľa. Oznámil to predseda vlády SR Robert Fico po pracovnom obede s predsedami vyšších územných celkov, na ktorom okrem školského zákona diskutovali aj o stavebnom zákone, čerpaní peňazí z eurofondov či o novej podobe tzv. infozákona.

„Chceme zrovnoprávniť postavenie VÚC s inými zriaďovateľmi. V praxi to bude znamenať, že školská rada bude môcť navrhnúť za riaditeľa školy niekoho, ale buď tu bude právo veta, alebo tu bude možnosť samosprávneho kraja rozhodnúť o tom, či s takýmto kandidátom súhlasí, alebo nesúhlasí,“ informoval premiér. Podobné ustanovenie sa bude týkať aj miest a obcí.

Predstavitelia regionálnej samosprávy na stretnutí navrhli zvýšenie limitu, do ktorého nie je nutné verejne obstarávať v rámci Elektronického trhoviska. „Momentálne je limit 1000 eur, ale spôsobuje to praktické problémy v živote miest, obcí a vyšších územných celkov, preto hľadáme nejaký kompromis, ktorý by sa mohol pohybovať na úrovni 3 až 5000 eur,“ uviedol Robert Fico.

Župani tiež navrhujú, aby mohol byť predstaviteľ VÚC prizývaný na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Predseda vlády poznamenal, že táto požiadavka by nemala predstavovať žiadny problém.

Premiér sa županom opätovne poďakoval za spoluprácu pri konsolidácii verejných financií a ocenil finančné hospodárenie samospráv. „Boli to mestá a obce a boli to vyššie územné celky, ktoré  nám významne pomohli, a preto môžeme konštatovať, že zvládame aj deficit pod úrovňou 3 % HDP, aj nám klesá verejný dlh. Ja dúfam, že v tomto duchu budú v krátkom čase oznámené pozitívne správy.“

Brífing predsedu vlády SR Roberta Fica a predsedu Trnavského VÚC Tibora Mikuša po pracovnom obede na ÚV SR17490