Na úrade vlády dnes darovalo krv viac ako 30 ľudí

02.06.2014

 
Na úrade vlády dnes darovalo krv viac ako 30 ľudí
2.6.2014
 
Už od 8.00 hodiny dopoludnia mali možnosť zamestnanci Úradu vlády SR alebo ich rodinní príslušníci   darovať krv priamo na úrade vlády v Novej budove, v miestnosti č. 001. Profesionálne odbery zabezpečila mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR.
Humánnosť  a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí potrebujú túto vzácnu tekutinu, preukázalo viac ako 20 našich kolegov z rôznych oddelení a sekcií, ako aj z príspevkových organizácií Úradu vlády SR.
 
Dôkazom zmysluplnosti v poradí už piateho darcovstva  krvi na našom úrade je aj skutočnosť, že sa zapojili účastníci dnešného zasadnutia monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ďalej člen Čestnej  stráže prezidenta Slovenskej republiky, ale aj ľudia, ktorí sa o darovaní krvi na Úrade vlády  SR dozvedeli z informácií na stránke Národnej transfúznej služby SR.
 
Aj touto cestou im všetkým vyjadrujeme naše poďakovanie!
 
Kancelária vedúcej služobného úradu ÚV SR
Úrad vlády SR
15068