Národná kultúrna pamiatka kaštieľ s areálom Rusovce

Úrad vlády SR vyhlásil verejné obstarávanie na arboristiku v parku a záhradách kaštieľa v Rusovciach
20.05.2019 Úrad vlády SR vyhlásil verejné obstarávanie na ... Úrad vlády SR vyhlásil  verejné obstarávanie na:  „Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce“, ktoréhopredmetom je poskytnutie arboristických služieb v parku a záhrade národnej kultúrnej pamiatky  Rusovce.  Ide najmä o zabezpečenie prevádzkovej bez...
Archeologický prieskum v Rusovciach
24.08.2018 Archeologický prieskum v RusovciachArcheologický prieskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa   Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj ...

Vzhľadom na súčasný stavebno-technický stav národnej kultúrnej pamiatky, ako aj prebiehajúce úkony súvisiace s procesom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, parku, historických záhrad a čeľadníka, upozorňujeme verejnosť, že vstup do areálu kaštieľa a čeľadníka je zakázaný.
Vstup do areálu môže byť umožnený iba na základe písomného súhlasu Úradu vlády SR, a to iba osobám vykonávajúcim činnosti súvisiace s rekonštrukciou pamiatky.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia v kaštieli a okolí po jeho rekonštrukcii.
24780