Národnostné organizácie dnes zvolili nominantov na členov výboru

04.07.2014

V piatok 4.7.2014 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky – hotel Bôrik uskutočnilo  volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.  Kandidátov na členov výboru a ich náhradníkov navrhovali príslušné národnostné menšiny. Volieb sa zúčastnili aj tie národnostné organizácie, ktoré nepredložili vlastných kandidátov na členov výboru a ich náhradníkov. Spolu odvolili zástupcovia 101 národnostných organizácií.
 
Zoznam zvolených nominantov na členov
Bulharská národnostná menšina: Diana Dobrucká
Česká národnostná menšina: Dagmar Takácsová, Hana Zelinová 
Chorvátska národnostná menšina: Radoslav Jankovič
Maďarská národnostná menšina: Gyula Bárdos, Ján Masszi, Klaudia Szekeresová, Örs Orosz, Géza Tokár
Moravská národnostná menšina: Ján Chúpek
Nemecká národnostná menšina: Ondrej Pöss
Poľská národnostná menšina: Linda Rábeková
Rómska národnostná menšina: Ján Čonka, Alexander Daško, Agnesa Horváthová, Vladimír Sendrei
Rusínska národnostná menšina: Ján Lipinský, Milan Mňahončák
Ruská národnostná menšina: Oľga Dašková
Srbská národnostná menšina: Stane Ribič
Ukrajinská národnostná menšina: Pavol Bogdan, Roman Dohovič
Židovská národnostná menšina: Pavel Traubner
 
Nad priebehom volebného zhromaždenia dozeral kolektívny orgán  -   volebná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného  ochrancu  práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a  Úradu vlády SR.  Z priebehu volebného zhromaždenia bola  spísaná notárska zápisnica,  v ktorej sú uvedené výsledky volieb. Kompletné výsledky sú  spolu s notárskou zápisnicou zverejnené  na webovom sídle úradu splnomocnenca: www.narodnostnemensiny.gov.sk.   Nominantov, ktorí získali od národnostných organizácií najväčší počet hlasov, vymenuje za členov výboru Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 
Úrad vlády SR 

15411