04.11.2014

Návrh programu 70. zasadnutia BR SR per rollam - 5. novembra 2014

1. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky

Kancelária BR SR