Osemnásť kandidátov sa prihlásilo na členov Rady ÚVO

23.06.2020

V utorok 23. júna 2020 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá otvorila obálky od záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania na kandidátov na členov Rady ÚVO. Komisia skonštatovala, že z osemnástich prihlásených kandidátov sedemnásť splnilo podmienky výberového konania. Verejné vypočutie sa uskutoční v dňoch 9. - 10. júla 2020 od 9.00 h v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Do vypočutia sa môže zapojiť aj verejnosť. Stačí, ak zašle otázky na kandidátov do 7. júla 2020 na adresu: sekretariat.vuv@vlada.gov.sk Otázky uchádzačom položí hodnotiaca komisia počas verejného vypočutia, ktoré bude vysielané online.

Na verejné vypočutie bude pozvaných týchto sedemnásť uchádzačov:
1          Azud Ján
2          Bálint Jozef
3          Cák Miroslav
4          Daniš Martin
5          Danóczy Silvester
6          Demčák Peter
7          Gašparík Ľubomír
8          Hudec Branislav
9        Jančová Silvia
10        Kotora Ivan
11        Krak Ján
12        Kubička Ľubomír
13        Kubovič Peter
14        Oros Vladimír
15        Pudiš Ivan
16        Šarmír Branislav
17        Uhrin Miroslav

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR 
27694