Otváracia konferencia k projektu Hrad Ľupča

16.02.2015

Otváracia konferencia k projektu Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria
23.2.2015 o 11:00 hod, Hrad Ľupča
 
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“
 
Takmer 450 000 eur – to je suma, ktorá bude použitá na obnovu horného nádvoria hradu Ľupča – ktorého súčasťou je aj najstaršia časť hradu z polovice 13.storočia - donjon,  ktorý dal postaviť panovník Belo IV. Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. zabezpečuje od jeho nadobudnutia v roku 2002 postupnú renováciu  tak, aby sa vrátil lesk a sláva hradu.  Postupne sa  opravili strechy, fortifikačný systém -  hradby, brány a bašty, položila sa nová  kamenná dlažba na dolnom  nádvorí, uskutočnila sa pamiatková obnova  kaplnky, Gizelinho paláca, aj najvyššieho  poschodia  Rubigallovej  veže. 
 
Obnovou horného nádvoria, novou kamennou dlažbou a zreštaurovaním fasád vznikne ďalšia ucelená zrekonštruovaná časť hradu a vytvoria sa tak podmienky pre ďalšie etapy obnovy Hradu Ľupča. Vynovené nádvorie poskytne priestor pre rozšírenie expozičných priestorov hradného areálu a pre výstavy umelcov.
 
Otváracia konferencia, ktorá predstaví projekt „Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria,“ sa uskutoční 23.2.2015 od 11:00 do 15:00 hod. v spoločenskej sále hradu Ľupča. Na konferencii sa zúčastnia J.E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad,  Ing. Ján Krak,  generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s. a ďalší hostia.
 
Projekt bude realizovaný do novembra  2015 vďaka finančnej podpore z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programových oblastí Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko úzko spolupracujú s EÚ v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prostredníctvom grantov EHP a Nórska chcú tieto krajiny prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov a  posilneniu bilaterálnych vzťahov s európskymi krajinami. V období 2009 - 2014 sa suma pomoci vyšplhala na úroveň 1,79 miliardy Eur. Nórsko sa podieľalo na tejto sume 97 %.
 
Finančný mechanizmus EHP prináša obojstranný úžitok  aj vďaka vytváraniu partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami. 
 
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
 
http://www.eeagrants.sk
http://www.norwaygrants.sk
http://rekonstrukcianadvoria.hradlupca.sk
 
Otváracia konferencia k projektu Hrad Ľupča

Späť na fotogalériu
 

17063