> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Peter Pellegrini


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 3. júla 2014 do 25. novembra 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum narodenia: 6. októbra 1975
Miesto: Banská Bystrica
   
Vzdelanie: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Profesionálna prax:  
od 3. júla 2014 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
2012 - 2014 štátny tajomník Ministerstva financií SR
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre financie a rozpočet
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
2006 - 2010 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre hospodársku politiku
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
člen Mandátového a imunitného výboru
2006 - 2010 Predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku
2002 - 2006 asistent poslanca Národnej rady SR
1998 - 2002 samostatne zárobkovo činná osoba
Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne
nemecký jazyk - aktívne
ruský jazyk - pasívne