Platové náležitosti členov vlády SR od 1. januára 2011

01.01.2011

Predseda vlády SR:
Plat vo výške 2794,50 EUR
Mesačný funkčný príplatok vo výške: 746,87 EUR
Paušálna náhrada vo výške: 1076,20 EUR


Podpredseda vlády SR:
Plat vo výške 2794,50 EUR
Mesačný funkčný príplatok vo výške: 497,91 EUR
Paušálna náhrada: 972,80 EUR


Minister:
Plat vo výške: 2794,50 EUR
Paušálna náhrada vo výške: 876,60 EUR
4931