Podpis Vyhlásenia k dohode o kolektívnych zmluvách v štátnej a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020

28.06.2018

Na Úrade vlády SR v Bratislave zástupcovia vlády a sociálnych partnerov podpísali  Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. 

 

 


Podpis Vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v ŠS a VS na roky 2019 a 202023949