Podujatie Urban 2016 na Tokaji už túto sobotu

27.05.2016

Atraktívna lokalita s bohatou a tradičnou výrobou vína v jedinečných pivniciach, gastrošpeciality  a mnohé  ďalšie atrakcie  - to všetko čaká na návštevníkov už 9.ročníka podujatia Urban  2016 – Požehnanie mladého vína, ktoré sa v sobotu 28.mája 2016 v čase od 9.00 do 19.00 hodiny uskutoční v obciach Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky, medzi ktorými  bude jazdiť aj autobusová okružná doprava.  Informácie o podujatí sú na stránke: http://www.tokajregnum.sk/akcie-a-podujatia/57-urban-2016-pozehnanie-mladeho-vina.html .

Na podujatí participuje aj Združenie Tokajská vínna cesta, ktoré je realizátorom projektu TOKAJ JE LEN JEDEN v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorej Národným kontaktným bodom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje od r. 2012 a výsledky sú viditeľné: vďaka vypracovanej stratégii a plánu rozvoja turizmu v regióne Tokaj sa vytvorili podmienky pre zatraktívnenie lokality, rozšírenie a oživenie tradičných remesiel, nových regionálnych produktov a služieb s podporou ekonomických aktivít subjektov podnikajúcich v regióne a jeho okolí. Vďaka finančnej dotácii Švajčiarska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške viac ako 1 321 000 eur sa podarilo tiež zaviesť jednotný navigačný informačný systém, teda  kvalitné značenie turistickej infraštruktúry a významných bodov kultúrnej, prírodnej alebo historickej hodnoty. Návštevníci aj miestni môžu využívať takmer 88 kilometrov rozšírenej siete cyklotrás, po ktorej sú osadené informačné tabule, altánky odpočívadlá a lavičky. Atrakciou je najmä Vyhliadková veža, ktorá si na 21. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2015 odniesla ocenenie v kategóriách Cena verejnosti a Cena za najlepšie architektonické riešenie, ako aj nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2015.

Zaujímavosťami regiónu môže sprevádzať návštevníkov až 43 vytrénovaných sprievodcov, informácie o nich sú koncentrované aj v dvoch nových informačných centrách v Trebišove a Čerhove. Značka Tokaj sa tak stala značkou kvality, dobrých služieb a neopakovateľnej atmosféry vinohradníckej oblasti.
 
Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; tel: +421 915 984 227
Michaela Maciková; macikova@tvc.sk; tel: +421 915 999 009
 
 
Úrad vlády SR – odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
www.swisscontribution.sk
 
 Združenie Tokajská vínna cesta
www.tokajregion.sk
 
 
 
 
20554