Pojazdné dielne Pro Monumenta vyrážajú za pamiatkami

02.02.2015

Tri špeciálne tímy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sú pripravené vykonávať preventívny monitoring,  na mieste  odstraňovať   drobné poruchy kultúrnych pamiatok a zároveň informovať vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby.

Unikátna novinka je súčasťou projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou v rámci Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, ktorý má za sebou úspešný prv rok implementácie.  Prezentácia prvého roka implementácie projektu na tlačovej konferencii spolu so slávnostným odovzdaním automobilov určených na pojazdné dielne sa uskutoční  zajtra, v utorok 3.2.2015 o 11.tej hodine  v Červenom salóniku Apponyiho paláca – Múzea mesta Bratislava Inšpektori pamiatkového úradu tiež predvedú   špeciálnu tabletovú aplikáciu pre popisovanie porúch pamiatky a po tlačovej konferencii,  pokiaľ počasie dovolí, aj  ukážky výškových zásahov vyškolených profesionálov na pamiatke.

Pre včasné a odborné odstraňovanie porúch na kultúrnych pamiatkach budú mať tri tímy k dispozícií tri motorové vozidlá -  pojazdné dielne -  so špeciálnymi zariadeniami, ako sú termovízna kamera, vlhkomer, odolný fotoaparát s objektívom, endoskop, Presslerov vrták a podobne. Strešný nosič na rebríky spolu s výťahom na rebríky sú tiež najmodernejšími pomocníkmi pri častom nakladaní a vykladaní rebríkov s vysokým dosahom. Pri monitoringu porúch sa už používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovaným software, termovízne kamery) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu.

Cieľmi projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou,  ktorý sa realizuje vďaka podpore finančného mechanizmu EHP krajín  Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,  sú vytvorenie systému preventívneho monitoringu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ako aj zainteresovanie vlastníka, užívateľov pamiatky, údržbárov a všetkých tých, ktorí môžu vytvoriť systém „skorého varovania“ pred znehodnotením kultúrnej pamiatky.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
www.eeagrants.org

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk
16943