Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny bude zajtra rokovať s členmi Výboru expertov Charty regionálnych alebo menšinových jazykov

22.09.2015

Mária Jedličková, poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny sa zajtra, 23. septembra 2015 počas návštevy členov Výboru expertov Charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, sa stretne so zástupcami ústredných orgánov štátnej správy v rámci 4. kola monitoringu implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.  Členom delegácie, ktorú vedie pán Jarmo Lainio, člen Výboru expertov za Švédsko, je aj Fernando Ramallo Fernández, člen Výboru expertov za Španielsko, Alexander Bröstl, člen Výboru expertov za Slovenskú republiku, ako aj  Irena Kowalczyk-Kedziora a Adina Nichifor za Sekretariát Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Mária Jedličková bude hostí informovať aj o postupe a aktivitách úradu splnomocnenca vlády v procese oficiálneho zaradenia srbského a ruského jazyka medzi jazyky národnostných menšín používaných na území Slovenskej republiky v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov.
 
Návšteva poskytuje príležitosť diskutovať so zástupcami štátnych inštitúcií zodpovedných za implementáciu charty jazykov, ako aj predstaviteľmi organizácií, ktoré presadzujú ochranu menšinových jazykov v Slovenskej republike. Získané informácie o implementácii charty jazykov v SR budú slúžiť ako jeden z podkladov na vypracovanie štvrtej hodnotiacej správy o Slovensku.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
18863