Pozvánka na odborný seminár

30.05.2018
Pozvánka na odborný seminár k príprave a realizácii verejného obstarávania pri projektoch PO 6 Operačného programu ľudské zdroje