Predseda vlády I. Matovič o vzťahoch s Čínou: Napriek rozdielom, len otvorená myseľ a spolupráca naše vzťahy posunie dopredu

09.02.2021

Virtuálny samit formátu 17+1, ktorý sa uskutočnil dnes, 9. februára 2021 pod názvom „Meeting Current Challenges and Strengthening Practical Cooperation“ hostil čínsky prezident Xi Jinping a Slovensko na ňom zastupoval predseda vlády Igor Matovič, ktorý pozitívne hodnotil schopnosť krajín i v takto ťažkej dobe prinášať aj riešenia. V tejto súvislosti privítal príspevok Číny do portfólia dostupných celosvetových vakcín. Pozitívne taktiež vníma rozhodnutie Číny naplniť cieľ stať sa klimaticky neutrálnou ekonomikou: „Len spoločným úsilím budeme schopní zachrániť našu planétu pre naše deti.“

„Slovensko považuje formát 17+1 za doplnkový a pevne ukotvený k dialógu na úrovni EÚ - Čína, ktorý naďalej zostáva hlavným pilierom našej spolupráce,“ zdôraznil predseda vlády. Pre Slovensko sú kľúčové najmä oblasť infraštruktúry, osobitne nákladnej železničnej dopravy, ktorá aj vzhľadom na klimatické ambície rastie na význame. Ďalej veda, výskum a inovácie, kde aktivity Slovenska vyzdvihol aj samotný čínsky prezident. V neposlednom rade je to vývoz potravinárskych výrobkov, o ktorý sa aktívne usilujú všetky krajiny regiónu. Napriek rozdielom v histórii, tradíciách, hodnotách, či prístupoch, vyjadril predseda vlády nádej „pristupovať k spolupráci s otvorenou mysľou. Kríza prináša aj príležitosti,“ uzavrel.

Samit na jednej strane potvrdil záujem o spoluprácu na multilaterálnej úrovni, na druhej strane intenzívne rezonovala otázka otvoreného a nediskriminovaného prístupu tovarov a služieb, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, na čínsky trh pre krajiny strednej a východnej Európy.

Výsledkom samitu je aj dokument 2021 „Cooperation between China and Central and Eastern European Countries Beijing Plan of Activities“, ktorý zahŕňa súbor aktivít a iniciatív v rôznych sektoroch spolupráce. V kontexte samitu sa uskutočnil aj dlhoočakávaný podpis Protokolu o vývoze jahňacieho mäsa zo Slovenska do Číny, ktorý umožní slovenským výrobcom vývoz ich výrobkov do Číny. Podpis protokolu podčiarkuje skutočnosť, že rok 2021 bude vo vzťahoch Číny a krajín strednej a východnej Európy rokom spolupráce v oblasti poľnohospodárskej diverzity.

Formát 17+1 zahŕňa spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy – Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Estónska, Grécka, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Severného Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbsko.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
28286