Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretol so zamestnávateľmi

11.11.2021

Predseda vlády SR Eduard Heger diskutoval vo štvrtok 11. novembra 2021 so zástupcami zamestnávateľov z Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Asociácie priemyselných zväzov (APZ).

Na rokovaní sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík, minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, štátny tajomník ministerstva práce Boris Ažaltovič, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz či štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

„Na pracovné stretnutie so zástupcami zamestnávateľov som prizval aj zástupcov ministerstiev, aby sme hľadali konkrétne riešenia. Témou diskusie bola legislatíva týkajúca sa envirofondu, nedostatok pracovných síl, ale aj avizované testovanie zamestnancov na pracovisku. Vo viacerých oblastiach už rezorty pripravujú novú legislatívu alebo opatrenia, ktoré by mali riešiť situáciu na trhu práce alebo ceny energií,“ povedal premiér po spoločnej diskusii s predstaviteľmi zamestnávateľov.

Zamestnávatelia sa zhodli, že situácia na trhu práce je komplikovaná, a preto by privítali pomoc vlády. Podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petra Mihóka je pre zamestnávateľov problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu a jednou z možností je prijať zahraničných zamestnancov. V súčasnosti je však problematické získať vízum a pracovné povolenie pre vysokokvalifikovaného zamestnanca zo zahraničia. 

Štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič informoval, že ministerstvo práce pripravilo v spolupráci s poslancami NR SR návrh zákona o sezónnom zamestnávaní v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu, ktorý je aktuálne predmetom politických diskusií. „Do konca roka predložíme na rokovanie vlády tiež návrh riešenia problematiky zamestnávania vysokokvalifikovaných pracovníkov. V priebehu roka predstavíme aj návrh komplexnej zmeny legislatívy v oblasti riešenia nedostatku pracovnej sily. Na začiatku budúceho roka začneme o nej konzultácie s podnikateľmi,“ dodal Ažaltovič.

Predstavitelia vlády a zamestnávatelia diskutovali aj o aktuálnej pandemickej situácii a opatreniach, ktoré prijala vláda na svojom poslednom rokovaní. „Ekonomika musí fungovať, ale zároveň potrebujeme odľahčiť nemocnice a znížiť počet pacientov v nich. Jedným zo spôsobov je aj testovanie zamestnancov a identifikovanie pozitívnych osôb. Požiadal som ministerstvo zdravotníctva, aby so zamestnávateľmi pokračovalo v diskusii aj na úrovni Konzília odborníkov,“ povedal premiér Eduard Heger. 

Zamestnávatelia podporujú očkovanie, uvedomujú si svoju zodpovednosť a snažia sa motivovať zamestnancov, aby sa dali zaočkovať. Zamestnávatelia rešpektujú rozhodnutie vlády o testovaní neočkovaných zamestnancov a o plánovanom otvorení prevádzok v čiernych okresoch. O podrobnostiach sú pripravení diskutovať. 

Predseda vlády Eduard Heger avizoval, že v najbližších týždňoch plánuje zvolať ďalšie pracovné stretnutie so zamestnávateľmi, ktoré sa bude týkať aktuálnych možností čerpania eurofondov.

28960