Predseda vlády SR Igor Matovič sa stretne so zástupcami odvetví postihnutých pandémiou

10.11.2020

V utorok 10. novembra 2020 o 14.00 h sa v Hoteli Bôrik v Bratislave predseda vlády SR Igor Matovič stretne so zástupcami odvetví postihnutých pandémiou koronavírusu.
 
Na úvod stretnutia fototermín, po skončení sa uskutoční tlačová konferencia.
 
UPOZORNENIE:
DO OBJEKTOV ÚRADU VLÁDY SR vrátane Hotela Bôrik  SA ZAKAZUJE vstup osobám, ktoré nespĺňajú podmienky vstupu určené príslušnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky, vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo vyhláškami príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od osoby predloženie príslušného dokladu: Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, Certifikát o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, Doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace, doklad preukazujúci zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 
Prosíme redakcie, aby na podujatia organizované Úradom vlády SR vysielali vždy len jeden zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman v prípade televízií a píšuci redaktor/videoredaktor/fotograf pre tlačové agentúry resp. printové a online médiá. Aj v prípade prenosových vozov žiadame redakcie, aby na Úrad vlády SR vysielali len nevyhnutný počet technického personálu.
 
Ďakujeme.
28063