Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - september 2018

01.09.2018

5. septembra 2018 o 16.00       evanjelická AV
19. septembra 2018 o 16.00     rímskokatolícka    
 

24820