Prehľad stredajších bohoslužieb v kaplnke UV SR - december 2017

01.12.2017

6. december 2017 o 16.00         Evanjelická

13. december 2017 o 16.00       plánovaná gréckokatolícka liturgia je na žiadosť GK eparchie v Bratislave zrušená

20. december 2017 o 16.00       Rímskokatolícka 

27. december 2017 o 16.00        bohoslužba sa neuskutoční


22984