Prevádzkovatelia bezpečných ženských domov by privítali jasný systém financovania ich služieb

17.06.2015

Druhým dňom pokračuje prehliadka služieb, ktoré poskytujú organizácie obetiam rodovo podmieneného a domáceho násilia na východnom Slovensku. Delegácia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, nórskych partnerských organizácií, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a Koordinačno-metodického centra včera navštívila realizátorov projektov v programe Domáce a rodovo podmienené násilie, financovaných z Nórskych grantov v Michalovciach a  Trebišove. Dnes, v utorok 17.6.2015 si hostia prezreli poradenské centrum v Košiciach, ktoré prevádzkuje Fenestra Košice.
 Po informáciách o aktivitách, ktoré jednotlivé organizácie poskytujú obetiam rodovo podmieneného a domáceho násilia či už formou poradenstva v centrách alebo bezpečných ženských domov, boli v diskusii vyslovené požiadavky poskytovateľov, ktorí by privítali najmä fixne stanovené finančné krytie poskytovaných služieb zo strany štátu v pripravovanom zákone o domácom a rodovo podmienenom násilí tak, aby tieto služby mohli poskytovať dlhodobo na vysokej odbornej úrovni bez obáv o svoju vlastnú existenciu.
 Zástupcovia úradu vlády ako správcu programu Domáce a rodovo podmienené násilie informovali o pripravovanom otvorení bilaterálneho fondu, v rámci ktorého budú môcť organizácie od začiatku júla toho roku podávať žiadosti o realizáciu spoločných aktivít s nórskymi partnermi.
 Aj pre nórskych partnerov  z bezpečných ženských domov v Bergene, Glamdale a Romerike či zástupcov Úradu  pre rodinné poradenstvo v Enerhaugene je návšteva inšpirujúca – prejavili záujem najmä o spoluprácu v oblasti tzv. vyhľadávacích služieb, ktoré sa už na Slovensku realizujú. Ide o prácu v teréne, v rámci ktorej sa snažia aj o spoluprácu so samosprávami,  teda  aktívne vyhľadávanie obetí a poskytovanie pomoci priamo v mieste, kde bývajú.  Hostí zaujalo  aj novembrové podujatie Vypískajme násilie či možnosť vzájomnej výmeny publikácií a odbornej literatúry v tejto problematike.  Slovenskú stranu zaujímala najmä multiinštitucionálna spolupráca v Nórsku pri práci s deťmi a pomoci pre ne.

Program delegácie pokračuje dnes popoludní návštevou záujmového združenia MyMamy v Prešove, ktorá poskytuje služby v poradenskom centre a buduje bezpečný ženský dom pre ženy – obete násilia a ich deti za prispenia   Nórskych fondov. Zajtra dopoludnia navštívia  hostia občianske združenie Hana v Spišskej Novej Vsi a v piatok bezpečný ženský dom v Nitre, ktorý je tesne pred spustením služieb nového bezpečného ženského domu.V sídle Centra Slniečko na Bottovej 32/A  sa počas tlačového brífingu uskutoční aj odovzdanie zbierky úradu vlády a veľvyslanectiev na Slovensku pre bezpečné ženské domy v Nitre a Prešove.

Úrad vlády SR
18051