Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na celoslovenskej porade so zástupcami najmenej rozvinutých regiónov

20.02.2016


Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na celoslovenskej porade so zástupcami najmenej rozvinutých regiónov20182