Program Národného informačného dňa

25.09.2017

                                                                                     
Program Interreg Stredná Európa
Národný informačný deň
k tretej výzve na predkladanie projektov - 26. 9. 2017
Hotel Bôrik, Bratislava
 
 
9:30  
Registrácia
 
9:45  
Základná informácia a aktuálny stav implementácie programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
10:10  
Základné informácie k 3. výzve programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
11:00  
Problematika oprávnenosti výdavkov, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
11:30  
Prestávka
 
11:45  
Príklad realizácie úspešného projektu
 
12:05  
Harmonogram výziev a charakteristika programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
 
12:25  
Harmonogram výziev a  charakteristika programu URBACT III, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 
Harmonogram výziev a  charakteristika programu Horizont 2020, Centrum vedecko-technických informácii
 
12:45  
Otázky a odpovede
 
13:00  
Prestávka – obed
 
14:00  
 
Tematická prezentácia všetkých otvorených špecifických cieľov (hlavné témy výzvy vrátane ich zamerania, kľúčová terminológia, prehľad v súčasnosti financovaných projektov a riešené témy) – v anglickom jazyku
 
Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, Viedeň
 
Otázky a odpovede po každom špecifickom cieli alebo priorite
 
15:00  
Prezentácia tipov pre rozvoj projektov vrátane usmernenia ako tvoriť rozpočet – v anglickom jazyku
 
 Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa 2014-2020, Viedeň
 
 
16:00  
Otázky a odpovede
 

22738