Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

pdf Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014


 1. Úvod
 2. 1. Demokratický štát
 3. 2. Prosperujúci štát
  1.   2. 1 Hospodárska politika
  2.   2. 2 Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky
  3.   2. 3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch
  4.   2. 4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
  5.   2. 5 Životné prostredie
 4. 3. Štát pre občanov
  1.   3. 1 Ochrana a podpora ľudských práv
  2.   3. 2 Práca, sociálne veci, rodina
  3.   3. 3 Zdravotníctvo
  4.   3. 4 Školstvo, veda, mládež a šport
  5.   3. 5 Kultúra
 5. 4. Bezpečný a efektívny štát
  1.   4. 1 Spravodlivosť
  2.   4. 2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť
  3.   4. 3 Bezpečnostná politika a obrana
  4.   4. 4 Zahraničná politika
12