> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

4. Bezpečný a efektívny štát

  1.   4. 1 Spravodlivosť
    1.   4. 2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť
    2.   4. 3 Bezpečnostná politika a obrana
    3.   4. 4 Zahraničná politika
241