> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

2. Prosperujúci štát

  1.   2. 1 Hospodárska politika
  2.   2. 2 Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky
  3.   2. 3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch
  4.   2. 4 Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
  5.   2. 5 Životné prostredie
229