> História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012 > Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014

3. Štát pre občanov

  1.   3. 1 Ochrana a podpora ľudských práv
    1.   3. 2 Práca, sociálne veci, rodina
    2.   3. 3 Zdravotníctvo
    3.   3. 4 Školstvo, veda, mládež a šport
    4.   3. 5 Kultúra
235