Projekty, ktoré dostanú podporu z programu Náš vidiek prostredníctvom rezervy predsedníčky vlády SR, sú už známe

13.02.2012

Na základe výzvy k programu „Náš vidiek“ dostal Úrad vlády SR do uzávierky takmer 900 elektronických žiadostí v celkovom objeme 8,744 mil. € - je to viac ako 7-násobok prostriedkov, ktoré boli k dispozícii. Najviac žiadostí (31%) zaslali obce a združenia obcí z Prešovského kraja, nasleduje Banskobystrický kraj (18%) a Košický kraj (takmer 15%). Zoznam všetkých predložených projektov je dostupný na www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/, linka /data/files/1717_zoznam-ziadosti-obci-a-mikroregionov-prijatych-do-programu-nas-vidiek.pdf

Peniaze do programu „Náš vidiek“ – 1,2 milióna € - sa rozhodol poskytnúť Úrad vlády SR z usporených bežných výdavkov na rok 2011. Prostriedky sa  prerozdelia prostredníctvom rezervy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Cieľom programu je podpora rozvoja vidieka a vznik dočasných alebo stálych pracovných miest.

V dňoch 23. januára 2012 – 3. februára 2012 zasadala hodnotiaca komisia, ktorá odporučila podporiť  z rezervy predsedníčky vlády 130 žiadostí v sume cca 1,204 milióna eur. Predsedníčka vlády odporúčanie komisie v plnej miere rešpektovala. Zoznam podporených žiadostí je zverejnený na www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/, linka /data/files/1773_zoznam-schvalenych-projektov.pdf

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová ďakuje všetkým subjektom, ktoré poslali svoje projekty: „Takmer všetky boli hodné podpory, žiaľ, k dispozícii bolo iba 1,2 milióna eur.“

Podporení žiadatelia dostanú v najbližších dňoch list s požiadavkou na doplnenie podkladov pre podpis zmluvy.

           

* * * * *
 

5995