Prvé komisie pre prideľovanie dotácií národnostným menšinám ukončili tento týždeň svoje zasadnutia

20.02.2015

Dnes, v piatok 20.februára 2015  v popoludňajších hodinách ukončila svoje zasadnutie komisia pre židovskú národnostnú menšinu, ktorá bola poslednou z piatich, ktoré tento týždeň posudzovali projekty na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2015 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky. Uplynulý týždeň od pondelka zasadali komisie pre chorvátsku, nemeckú, srbskú, ruskú a židovskú národnostnú menšinu s takýmito výsledkami:  
 
Komisia Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Celková prerozdelená suma
pre chorvátsku národnostnú menšinu 7 7 48 064 €
pre nemeckú národnostnú menšinu 15 14 88 880 €
pre srbskú národnostnú menšinu 10 10 28 706 €
pre ruskú národnostnú menšinu 24 16 53 377 €
pre židovskú národnostnú menšinu 28           18 52 825 €
 
 
Budúci týždeň v utorok 24. februára 2015 a v stredu 25.februára 2015  zasadne komisia pre rusínsku národnostnú menšinu, ktorá bude posudzovať 168 projektov.
 
Aj vďaka skorým zasadnutiam komisií by v prípade rýchlej spolupráce zo strany žiadateľov mohli byť uzavreté prvé zmluvy už koncom februára 2015. Príslušníci menšín tak budú môcť vydať svoje časopisy či publikácie, ktoré prispievajú k zachovaniu a rozvíjaniu jazyka národnostných menšín, uskutočniť festivaly či výstavy, ktorými budú prezentovať svoje kultúrne hodnoty a tradície, ale aj vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
17110