REAKCIA ÚRADU VLÁDY SR NA VÝZVU NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU, ZVEREJNENÚ V DENNÍKU N

31.05.2019

Úrad vlády SR aktuálne zabezpečuje elektronizáciu personálnych agendových služieb, a preto primárne obstaráva elektronický dochádzkový systém, ktorý doposiaľ na úrade neexistoval. Absenciu a potrebu elektronizácie personálnych agendových služieb z titulu dosiahnutia vyššej efektivity administratívnych a evidenčných prác konštatoval aj procesný audit úradu, ktorým UVSR prešiel začiatkom roka.
 
Doplnkovými funkcionalitami tohto elektronického systému sú aj ďalšie moduly na zabezpečenie evidencie stravovania zamestnancov úradu, zabezpečenie evidencie rekreačných poukazov či ďalšie podľa potrieb úradu.  „To znamená, že primárnym cieľom predmetného obstarávania v žiadnom prípade nie je zabezpečenie stravovacích lístkov. Úrad vlády SR totiž zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom vlastnej jedálne a iba doplnkovo stravnými poukážkami pre tých zamestnancov, ktorí vyžadujú špecifickú stravu zo zdravotných dôvodov či pre tých, ktorí pracujú mimo hlavnej budovy úradu vlády,“ povedal vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok.
 
Úrad vlády SR má navyše stravné poukážky (gastrolístky) pre príslušných zamestnancov na základe zmluvy zabezpečené do novembra 2019 od spoločnosti Doxx.Do konca roku 2019 po uplynutí existujúcej rámcovej dohody teda plánuje ÚV SR vynaložiť na nákup gastrolístkov sumu vo výške 28 000 eur. V žiadnom prípade teda nejde o milióny eur ako píše Nadácia Zastavme korupciu.
 
Pri obstaraní  samotných  gastrolístkov či rekreačných poukazov bude Úrad vlády SR  postupovať v súlade metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie.

26667