Robert Fico: Cieľom vlády je zlepšiť výber DPH a potláčať nelegálnu činnosť podnikateľských subjektov

05.03.2013

„Daňový systém na Slovensku musí byť jednoduchý, prehľadný, systémovo nemenný a nesmie nikoho zvýhodňovať. Zároveň musí vnímať aj potreby daňovníka,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na konferencii "Budúcnosť výberu daní v strednej a východnej Európe", ktorú organizovala Americká obchodná komora v SR.

Tieňová ekonomika predstavuje jednu pätinu HDP a s týmto problémom bojuje celá Európska únia. Európska komisia preto v decembri minulého roku predstavila Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom. „Bohužiaľ, musím zopakovať, že na Slovensku sa stalo módou neplatiť dane,“ skonštatoval Robert Fico a uviedol príklad, ako mu stavebná firma navrhovala prácu bez faktúry, teda bez platby DPH alebo ako minister financií dostal v reštaurácii neplatný doklad. „Dane sa musia platiť. Je mi ľúto, že takáto atmosféra na Slovensku je a že vládne opatrenia sú vnímané ako represívne voči podnikateľskému sektoru. Ak sa však dane platiť nebudú, nebude školstvo, nebude zdravotníctvo, nebude nič,“ podčiarkol premiér.

Slovensko má vo výbere daní veľké rezervy, aj preto vláda Roberta Fica krátko po svojom nástupe prijala vlastný akčný plán v boji proti daňovým podvodom. „Nemusím ani zdôrazňovať, že cieľom vlády je pozitívne ovplyvniť výber DPH a zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu potláčaním nelegálnej činnosti podnikateľských subjektov. Musíme zaviesť vyššie sankcie za neplatenie daní a vymožiteľnosť týchto sankcií. Musíme skoordinovať prácu orgánov činných v trestnom konaní, pretože inak trestný systém nemôže byť v boji proti daňovým únikom účinný,“ vymenoval Robert Fico niektoré opatrenia v boji proti daňovým únikom. Doplnil, že zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň Európskej únie by Slovensko podľa prepočtov ministerstva financií mohlo zvýšiť výber až o 1,6 % HDP, čo reálne predstavuje 1,1 mld eur.

Vláda si podľa Roberta Fica uvedomuje, že medzi hlavné priority efektívneho daňového systému by malo patriť nielen posilnenie kompetencií finančných kontrolných orgánov a zvyšovanie výkonnosti daňových inšpekcií. Dôležité je podľa neho vnímať aj potreby daňovníka. „Daňový systém by mal byť prehľadný, aby nepodnecoval k špekuláciám. Treba definovať, na čo sa majú dane použiť, v akých oblastiach sú vôbec potrebné a aplikovať do praxe, aby daň bola fixovaná na účel, na aký sa vyberá,“ objasnil predseda vlády.

Príhovor Roberta Fica na konferencii Americkej obchodnej komory v SRBrífing Roberta Fica po konferencii Americkej obchodnej komory v SR10670