Robert Fico: Nevyčerpané peniaze z eurofondov použijeme na podporu zamestnanosti mladých ľudí

16.04.2012

Najdôležitejšou témou rokovania predsedu vlády SR Roberta Fica s novým ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Počiatkom počas jeho uvádzania na rezort bola realokácia zdrojov z eurofondov na podporu vytvárania pracovných miest pre nezamestnaných mladých ľudí. „Musíme povedať, koľko peňazí reálne hrozí, že nevyčerpáme. Aby tieto peniaze neprepadli, chceme ich radšej použiť na podporu nezamestnaných mladých ľudí v rokoch 2012 a 2013,“ povedal predseda vlády SR. Je možné, že pôjde o krátkodobé opatrenia, ale podľa premiéra je dôležité finančné prostriedky aj tak vyčerpať a nenechať ich prepadnúť. Presná suma bude známa v piatok 20. apríla a je zrejmé, že bude mať výrazný vplyv na hospodársky rast. „Každé zlepšenie hospodárskeho rastu čo len o jednu desatinu je pre nás podstatné,“ zdôraznil Robert Fico.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja je podľa slov Roberta Fica „megarezort“, preto bude nevyhnutné postupne sa stretávať kvôli ďalším dôležitým témam, ako sú železnice, diaľnice, letisko či cestovný ruch.
 

Tlačová konferencia Roberta Fica po uvedení ministra dopravy na rezort7503