Rusíni na Okrúhlom stole rokovali o svojich prioritách s M.Jedličkovou

26.05.2014

V sobotu 24. mája sa vo Svidníku konalo 11. zasadnutie Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS), na ktorom sa ako hosť zúčastnila aj Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. V rámci jednotlivých bodov programov boli prerokované tie najdôležitejšie z pohľadu rusínskej národnostnej menšiny, ku ktorým patrí problematika rusínskeho múzejníctva, ako aj otázka prerozdeľovania finančných prostriedkov v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín z hľadiska priorít rusínskej národnostnej menšiny.
 
Mária Jedličková informovala prítomných o nových pravidlách financií pre jednotlivé národnostné menšiny, ktoré navrhli samotní zástupcovia národnostných menšín v rámci expertnej pracovnej skupiny. Ich podstatou boli kritériá, ktoré identifikovali samotné menšiny a ktoré sa premietli do matematického modelu prepočtu financií pre každú národnostnú menšinu, čím sa dosiahol oveľa vyšší stupeň transparentnosti prerozdeľovania financií a spravodlivosti v tomto procese.
 
Členovia Okrúhleho stola Rusínov Slovenska ocenili prácu Márie Jedličkovej v súvislosti s pozitívnymi zmenami v oblasti financovania národnostných menšín, ako aj v nadväznosti na rýchlejší a efektívnejší proces uzatvárania zmlúv v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín 2014.
 
Po skončení zasadnutia sa Mária Jedličková zúčastnila na večernom bloku Rusínskeho festivalu 2014 podporeného z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2014, ktorý bol venovaný vystúpeniam detských folklórnych súborov.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
15025