SITA - INKLÚZIA: Nový program úradu vlády umožní deťom ohrozeným chudobou lepšiu integráciu do spoločnosti

13.11.2019

Program Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov podporí najmenej rozvinuté okresy a marginalizované rómske komunity

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Najmenej rozvinuté okresy a marginalizované rómske komunity podporí program Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov. Ako na otváracej konferencii k tomuto programu pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Odboru grantov EHP a Nórska Jaroslav Mojžiš, cieľom je, aby deti a mládež, ktorí sú ohrození chudobou v najmenej rozvinutých regiónoch, dostali viac príležitostí na to, aby boli integrované do spoločnosti, aby dostali pomoc, ktorú si zaslúžia.

Na tento program je určených viac ako 17 a pol milióna eur, z čoho približne 15 miliónov poskytuje Nórsko a dva a pol milióna je zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Programovú dohodu dnes v rámci konferencie podpísali veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik a zástupca vedúceho Úradu vlády SR Igor Tkačivský.

Program pozostáva z troch komponentov: miestny rozvoj a zníženie chudoby, inklúzia Rómov a ich posilnenie a deti a mládež v ohrození. Ako na konferencii informovala Jana Dacková z Úradu vlády SR, cieľom je prispieť k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja najmenej rozvinutých okresov a k zlepšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie. „Na sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov pôjde 7,7 mil eur. Otvorená výzva, ktorú Úrad vlády SR pre tento program pripravuje, bude klásť dôraz na zvýšenie prístupu zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností tak, aby sa zlepšili ich vzdelávacie výsledky a boli im poskytnuté zručnosti zvyšujúce ich šance na získanie zamestnania," uviedla.

Na sociálnu inklúziu MRK je prostredníctvom otvorenej výzvy určených 6 miliónov eur a prostredníctvom malých grantov zhruba 1,2 milióna eur. Otvorená výzva podporí intervencie na úrovni komunity priamo prospešných MRK prostredníctvom integrovaného prístupu, čiže prepojením viacerých intervencií na zlepšenie ich postavenia a príležitosti v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo nediskriminácie. Malé granty podporia budovanie kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného využitia osvedčených postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie MRK. Program sa zakladá na spolupráci aktérov pôsobiacich v daných oblastiach.

Na výzvy tak pôjde viac ako 14 900 000 eur, pričom zvyšok vyčlenených prostriedkov je určený na preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu „Inovačné vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich medzikultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov" a na spravovanie programu. Výzvy budú vyhlásené najneskôr v júni 2020, Dacková však odporúča stránku úrady vlády sledovať aj skôr. „Boli by sme radi, keby sme podporili mládežnícke centrá, všetky inštitúcie, ktoré v danom regióne pracujú s mládežou, najmä ohrozenou chudobou a sociálnym vylúčením," doplnil Mojžiš. Rovnako dodal, že projekty budú musieť byť ukončené do konca roka 2023.

Otváraciu konferenciu k tomuto programu dnes v Bratislave zorganizoval Úrad vlády SR, ktorý je správcom programu. Program je podporený z Nórskych grantov 2014 - 2021 a realizuje sa v nadväznosti na Memorandum o porozumení, ktorý uzavrela Slovenská republika s Nórskom.

27121