Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa už zajtra

27.11.2018

V stredu 28. novembra 2018  sa o 13.15 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SRuskutoční slávnostný podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na roky 2019 a 2020  a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 a 2020 za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, predsedov koaličných strán,  ministerky zdravotníctva, ministerky vnútra, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra financií a vedúceho Úradu vlády SR.

Kolektívne zmluvy podpíšu aj splnomocnení zástupcovia zamestnancov z Konfederácie odborových zväzov SR, ako aj zástupcovia ďalších odborových zväzov,  predstaviteľ Združenia miest a obcí Slovenska a  zástupcovia ôsmich samosprávnych krajov SR.
 
Médiá sa môžu zúčastniť podujatia priamo v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.

Vstup zástupcov médií s platnou akreditáciou Úradu vlády SR  na podujatie  je cez hlavný vchod Úradu vlády SR z Námestia slobody 1.

Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
25890