Stanovisko Úradu vlády SR k článku v denníku Sme

19.11.2014

Denník SME dnes, v stredu 19.11.2014 na 6.strane vo svojom článku redaktorky Marianny Onuferovej s titulkom: Úrad vlády si nesplnil úlohu, myslí si opozícia opäť raz čitateľom ukázal, ako sa píše „objektívny“ článok bez uverejnenia stanoviska úradu vlády a opäť sa „blysol“ niekoľkými zavádzajúcimi  tvrdeniami, ktoré ale dokumentujú  fakt, ako opoziční poslanci  tápu v oblasti kompetencií jednotlivých štátnych orgánov v súvislosti s čerpaním eurofondov a na stránkach novín sa k tomu verejne hlásia.

Opoziční poslanci, ktorí slovami J.Kollára: „čakali, že dostanú detailnú informáciu o tom, ako zodpovední naprávajú chyby vo všetkých jedenástich operačných programoch,“ by mali vedieť, že vedúci Úradu vlády SR Igor Federič nemôže predložiť na rokovanie finančného výboru analýzu za všetkých 11 pozastavených operačných programov, keď v kompetencii úradu vlády  je jeden z nich, a to Operačný program informatizácia spoločnosti. Je pravda, že Centrálny koordinačný odbor sídliaci na úrade vlády koordinuje využívanie fondov EÚ a nastavuje procesy ich riadenia, avšak implementácia jednotlivých operačných programov, a tým aj zodpovednosť za čerpanie prostriedkov je v kompetencii príslušných riadiacich orgánov. Opakujeme, Úrad vlády SR je riadiacim orgánom iba pre jeden z pozastavených programov, a síce OPIS.  Denník SME opozičného poslanca Kollára v tejto súvislosti citoval v článku hneď dva krát, asi preto sa tam nenašiel priestor na zverejnenie stanoviska úradu vlády.

Vedúci úradu vlády sa zúčastnil na včerajšom rokovaní výboru a predložil  Informáciu pre Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet k uzneseniu 348 zo 7.10.2014, pričom avizoval, že bude poslancov informovať práve o priebežnom plnení úloh, ktoré sa týkajú odstránenia príčin pozastavenia vyplácania eurofondov v rámci jedného programu.   Konkrétne opatrenia sú výstižné,  súvisia najmä s posilnením kontrol pri verejnom obstarávaní, kontrol správnosti žiadosti o platbu a kontrol na mieste, a to aj spätne.  RO OPIS intenzívne komunikuje a konzultuje so zástupcami  DG REGIO a Európskej komisie. Na včerajší  výbor pre financie a rozpočet  predložilo dokument týkajúci sa požadovaných informácií o všetkých pozastavených programoch aj ministerstvo financií.

Úrad vlády SR vyhlasuje, že v rámci svojich kompetencií  už od augusta 2014 zodpovedne vykonáva opatrenia nielen na nápravu chýb, na ktoré poukázal audit Európskej komisie, ale dbá aj na to, aby sa v čo najväčšej miere mohli eurofondy vyčerpať v stanovených termínoch.

V denníku SME  v uvedenom článku dostal priestor na vyjadrenie iba poslanec Jozef Kollár, ktorý sa, podobne ako jeho ďalší kolegovia z opozície, na včerajšom rokovaní Výboru  NR SR pre financie a rozpočet nezúčastnil. Vedúci úradu vlády tak materiál predniesol pred jediným opozičným poslancom.
 
Tlačový a informačný odbor ÚV SR
16520