> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Štefan Harabin


podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti
od 4. 7. 2006 do 23. 6. 2009

Ministerstvo spravodlivosti SR

Narodený: 4. mája 1957
Stav: ženatý, štyri deti
Vzdelanie: 1976 - 1980 Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Zamestnanie:
2006 podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
2003-2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky, predseda trestného senátu
1998-2003 Najvyšší súd Slovenskej republiky, predseda súdu
1996-1998 Najvyšší súd Slovenskej republiky, predseda trestného kolégia
1993-1996 Najvyšší súd Slovenskej republiky, sudca
1991-1992 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, vedúci trestného oddelenia
1990 Krajský súd Košice, sudca
1983-1989 Okresný súd Poprad, sudca
1980-1982 Krajský súd Košice, súdny čakateľ

Jazyky:
francúzsky
ruský