Stretneme sa pod hviezdami

27.05.2015

Už túto sobotu, 30.5.2015 sa vobci Malá Tŕňa rozsvieti jedinečná 12 m vysoká Vyhliadková veža!
 
Podujatie s názvom Tokaj pod hviezdami je súčasťou osláv Dňa sv. Urbana, patróna vinohradníkov a debnárov,  a to práve v oblasti, ktorá je preslávená výrobou kvalitného vína. Oslavy s bohatým programom už od dopoludňajších hodín organizuje Združenie Tokajská vínna cesta v spolupráci s obcou Malá Tŕňa a Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove. Vyhliadková veža je zaujímavá svojím tvarom, ktorý  pripomína drevený sud. Vznikla v rámci projektu Tokaj je len jeden, podporeného Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, a od soboty sa stane novou dominantou a turistickou atrakciou celého regiónu.
 
Okrem jej výstavby sa v rámci projektu  podarilo  vytvoriť   unikátnu turistickú oblasť s možnosťami prezentovať a oživovať tradičné vinohradnícke remeslo, jeho výrobné postupy, technológie a zachovávať unikátne vinohradnícke pivničky. V rámci projektu Tokaj je len jeden sa vytvára Rekreopark, ako aj jednotný navigačný informačný systém a virtuálny informačný systém.  Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá v Trebišove a Čerhove.  TIC v Čerhove je v prevádzke od novembra 2014 a ako prvá budova svojho druhu na území Košického regiónu využíva obnoviteľné zdroje energie. V rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu sa preinvestovalo viac ako 1 200 000 eur.
 
Preto neváhajte a zažite výnimočný deň na Tokaji! Navštívite stredoveké tokajské pivnice a  ochutnáte miestne gastrošpeciality, vyskúšate si tradičné remeslá. Pre najmenších sú pripravené rôzne animácie a súťaže. Celý deň bude sprevádzaný vystúpeniami folklórnych skupín. Vinohradnícka oblasť TOKAJ Vás očarí nádhernými scenériami viníc, lahodným tokajským vínom a uchváti jedinečnou atmosférou tokajských tufových pivníc.
 
Tešíme sa na Vašu návštevu!
 
Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;  +421 915 984 227
Michaela Macíková, macikova@tvc.sk;  +421 915 999 009
 
Úrad vlády SR – Švajčiarsky finančný mechanizmus
swiss-contribution.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
bratislava@eda.admin.ch

Združenie Tokajská vínna cesta
http://www.tvc.sk/


Informácie o projekte Tokaj je len jeden:
 
Vinohradnícka oblasť Tokaj sa neustále rozvíja a chce svojím návštevníkom ponúknuť to najlepšie čo má. S cieľom rozvoja vínneho turizmu v regióne Tokaj vznikol projekt Tokaj je len jeden, ktorý realizuje Združenie Tokajská vínna cesta v partnerstve s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja z Košíc a Inštitútom turizmu Univerzity aplikovaných vied a umenia v Lucerne vo Švajčiarsku vďaka podpore z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Tento ambiciózny švajčiarsko-slovenský projekt je zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu Tokaj tým, že sa samotní obyvatelia Tokaja  zapoja  do rozširovania ponuky produktov a  služieb pre cestovný ruch. Značku Tokaj nebude niesť len víno, ale aj iné produkty, ktoré budú vyrobené miestnymi obyvateľmi. Projekt je unikátny v tom, že je komplexný, kombinuje investície  do infraštruktúry s investíciami do zvyšovania zručností a vedmomostí miestnych obyvateľov v konkrétnych oblastiach a činnostiach. 
V rámci aktivít projektu došlo k realizácii komplexného vzdelávacieho programu s cieľom „Investície do ľudí“ - od strategického plánovania a tréning miestnych sprievodcov, cez podporu začatia podnikania, až po jazykový program, ako aj tréningový program zameraný na oživenie tradičných remesiel na Tokaji.

Za doposiaľ najvýznamnejšie míľniky v realizácii sa považuje otvorenie Informačnej kancelárie v Trebišove, no najmä otvorenie prvej Tokajskej turistickej informačnej kancelárie v obci Čerhov, ktorá je zároveň aj prvou nízkoenergetickou budovou v Tokajskej oblasti.  Táto Informačná kancelária slúži ako miesto, kde získate komplexné informácie o regióne Tokaj, od ubytovacích a stravovacích možností, o kultúrno-historických pamiatkach a vínnom turizme. Okrem poskytovania informácií slúži ako predajňa miestnych produktov, suvenírov, máp a informačných materiálov. Poskytuje aj doplnkové služby ako kopírovanie, či predaj lístkov na podujatia. Informačná kancelária osloví aj svojím jedinečným dizajnom. Informácie získate v moderných priestoroch, do ktorých sú vsadené tufové prvky typické pre tokajskú oblasť. Príjemné prostredie umocňuje aj vlastná vinotéka s portfóliom vín od miestnych vinárov a pohodlie domova navodí degustačná miestnosť s krbom. Ponuka služieb infokancelárie sa rozšíri aj o možnosť zapožičania si tak klasických bicyklov, ako aj elektrobicyklov.
 
Cyklotrasy v dnešnej dobe tvoria nevyhnutnú zložku aktívneho oddychu. Kopce lemované vinicami, nádherné scenérie viníc a možnosť vytvorenia tematických trás určených pre rôzne skupiny ľudí vyvolali budovanie cyklotrás ako  jednu z najpotrebnejšej infraštruktúr na Tokaji. Práve zásluhou projektu Tokaj je len jeden  sa cyklotrasy budú môcť predĺžiť z pôvodných 47,5 kilometrov na 85,8 kilometrov. Obnoví a doplní  sa cykloturistické značenie v podobe smerovníkov a informačných panelov s mapami cyklotrás. Na trasách pribudnú vstupné portály, altánky, sedenia a odpočívadlá, ktoré poskytnú oddych aktívnym turistom na ceste spoznávania krás a jedinečnosti regiónu TOKAJ. Dominantou oblasti bude 12 m vysoká Vyhliadková veža projektovaná do tvaru suda a osadená priamo vo viniciach medzi obcami Malá Tŕňa a Čerhov. Vytvorením jednotného navigačného informačného systému v podobe drobnej infraštruktúry, osadením prvkov informačného systému v teréne, vstupných portálov, vytvorenia web stránky s prezentačným video-audio portálom, GIS mapami a GPS sprievodcom sa na Tokaji už nikto nestratí.
 
Ak sa však predsa len nechcete pustiť do bádania regiónu sami, informačná kancelária Vám zabezpečí sprievodcov, ktorí boli zásluhou Projektu vyškolení špeciálne pre región TOKAJ. Väčšina z nich sú miestni obyvatelia, ktorí dokonale poznajú jedinečnosť regiónu, a preto Vám ponúknu Tokaj na dlani.  Doposiaľ  takmer nepoznaný región odhalí všetky svoje zaujímavosti a tajomstvá.
 
Tokajská vínna cesta  víta nielen milovníkov vína, ale aj milovníkov kultúry a bádateľov histórie, nadšencov prírody a aktívneho oddychu. Región Tokaj sa tak otvára pre všetkých, ktorí chcú niečo nové spoznať, ochutnať a  zažiť.

17845